<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Luftfarten inntar Gardermoen - fra flyvesandsdyne til hovedflyplass

Vist fra 2008 - 2014.

Utstillingen ble trykket på metallplater som var formet som flyvinger. Bildene på nettsiden yter ikke plakatene full rettferdighet, men gir et inntrykk av hvordan utstillingen var tenkt.