<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Furua - et romanihjem

«Furua» som denne stua kalles, tilhørte en gang romanimiljøet på Gardermoen. Her ble bl.a. Ludvig Karlsen, stifteren av Evangeliesenteret født. Stua ble benyttet som vinterbolig og er satt i stand og innredet slik det var da romanifolket bodde der.

  • Stua i Furua (Foto/Photo)
    1/1
    Stua i Romanihjemmet - Furua Øivind Möller Bakken

Furua sto opprinnelig inne på det nåværende flyplassområdet og ble flyttet til tunet på Sør-Gardermoen i 1998. Huset ble bygget mot slutten av 1800-tallet av Julius Furua og overtatt av Ludvig Karlsen, eller Ludvig «Trondhjemmer», tidlig på 1920-tallet, som benyttet stedet som vinterbolig for seg og sin familie. 

Furua er fødestedet til Ludvig Karlsen, stifteren av Evangeliesenteret, og barnebarn av Ludvig «Trondhjemmer» Karlsen. Etter flyttingen ble huset satt i stand i sin opprinnelige form og innredet slik det var da romanifolket bodde der. Et tilbygg er fjernet, slik at det nå består av gang, kjøkken og stue. Møbler og gjenstander er samlet inn fra familiemedlemmer. Bruks- og pyntegjenstander i metalltråd og horn, husgeråd i blikk og kobber og noe urmakerutstyr, utgjør en samling av håndverk laget av romanifolket. Innsamlede fotografier av familiemedlemmene og deres vennekrets, er stilt ut her. 

Sammen med Østerrikegata 13 er Furua med på å fortelle den ikke-militære aktiviteten som vokste frem på Gardermoen, men som ikke ville ha vært der uten at det også var militær aktivitet her.