<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Frimerker formidler håndverk. Posthistorie i korte trekk

  • Postkontoret på Gardermoen 1910 (Foto/Photo)
    1/1
    Postkontoret på Gardermoen 1910 Akershusbasen

Utstillingen «Frimerker formidler håndverk. Posthistorie i korte trekk» består av kortfattet posthistorie både nasjonalt og lokalt i Ullensaker og på Gardermoen. Ullensaker museum har lånt inn noen gjenstander fra Postmuseet. Men museet er spesielt glad for å kunne vise frem gjenstander som hører til Børge Brevhus. Utstillingens hovedtema er likevel frimerker og hvordan disse formidler ulike tradisjonshåndverk. Motiver som håndverk, bunadtilvirker, filigransølvsmed, gravør, kurvmaker, møbelsnekker, seilmaker, smed, strikkehåndverker, trebåtbygger og treskjærer formidles gjennom frimerker. Det er lånt inn håndverksprodukter som illustrerer frimerkene fra privatpersoner der de fleste er knyttet til Kulturringen – opplæringskontor for gamle håndverksfag.