Hopp til hovedinnhold

Sitt! Om disiplinering av dyr

Denne utstillingen ble produsert som ledd i et større prosjekt ved tidligere Akershus Fylkemuseum hvor alle avdelinger fokuserte på husdyr. Utstillingen ble vist i depot 148 i perioden mai-september 2007. Utstillingen ga et bilde av hvordan mennesker gjennom tidene har trent opp dyr til å utføre oppgaver, i Forsvaret, til transport og til underholdning. Utstillingen søkte å sette fokus på samspillet mellom dyr og mennesker og hvordan dette har utviklet seg over tid og hvordan våre holdninger til bruk av dyr har endret seg gjennom tidene.

 • 1/1
  Hund, husdyr Akershusbasen

Det var et ønske å ta opp noen temaer som kan provosere og engasjere. Det var ikke museets oppgave å gi svarene, men å oppfordre hver og en til selv å vurdere hva som vil være deres etiske vurdering. 

Et viktig fokus var hvordan relasjonene mellom mennesker og dyr har endret. Gjennom våre holdningene og verdier gir vi tilkjenne en inkonsekvens. Gjelder de krav vi setter til dyrs ve og vel likt for alle dyr? I dyrevernloven brukes begrepet ”unødvendig lidelse”, men hvor går grensen i de enkelte tilfeller og kan menneskene egentlig sette seg inn i andres smerte? Hva skjer når menneskene dresserer, disiplinerer og skaper nye livsvilkår for dyrene? Utstillingen satte også fokus på hvordan f. eks. hesten hadde en viktig rolle i husholdet i tidligere tider, mens det i dag er kjæledyrkulturen som i stor grad har overtatt. Hunden har i større grad blitt en viktig arbeidskollega som redningshund, politihund (patrulje, ruinsøk, narkotikasøk, bombesøk) eller førerhund. Utstillingen tok også opp problemstillinger knyttet til våre matvaner og vårt ønske om at dyrene skal ha det bra. 

Utstillingen var basert på tradisjonelt kulturhistorisk materiale, men samtidig var det samlet inn et solid samtidsdokumentasjonsmateriale (primært fotografisk). I forbindelse med prosjektet var vi på besøk på dagens veterinærkontor, så på heste- og hundesvømming, dyreforsøk, og opplæring av førerhunder m.m. Dette ga et spennende materiale samt et stort nettverk mot yrkesgrupper som kanskje ikke har arbeidet sammen med museer før. 

Utstillingen omhandler følgende temaer:

 • Sitt! Om disiplinering av dyr
 • Har fisken følelser?
 • Hvilket dyr har størst verdi?
 • Beskytter dyrevernloven dyrene?
 • Angår dyreetiske problemstillinger oss alle?
 • Hesten – i krig
 • Militærhestens kår: Stell, stall og utstyr
 • Norsk Fjordhest og dølehest eller europeisk blodshest?
 • Et fartsvidunder temmes og tøyles
 • Hesten i skyssvesenet
 • Fra feltskjærer til veterinær
 • Kjæledyrkultur og industrialisert husdyrproduksjon
 • Er forskningsdyr husdyr?
 • Hvorfor driver vi forskning på dyr?
 • Førerhunden, menneskets forlengede arm?
 • Politihunder
 • Det ridende politi
 • Hunden som livredder
 • Sirkusdyr
 • Svømmehall for hester og hunder


Undervisningsopplegg

Det er produsert et eget undervisningshefte til utstillingen. Opplegget er beregnet på 8-10 trinn. Kontakt Ullensaker museum for nærmere informasjon. 

Utstillingsproduksjon
Utstillingen ble produsert av Akershus Fylkesmuseum
ved avdelingsleder/konservator Katja Nicolaysen, førstekonsulent Nina Lystad, førstekonsulent Kari Stueberg, museumslektor Inge Thorstensson, foto/design Øivind M. Bakken

Bidragsytere

Holt Hestesenter
Institutt for pediatrisk forskning, Rikshospitalet, Radiumhospitalet HF
Lillestrøm Akvarium
Nittedal dyreklinikk 
Norges Blindeforbund – Førerhundskolen
Norsk Etnologisk Granskning
Norsk veterinærhistorisk selskap/Veterinærhøgskolen i Oslo
Norske Officeres Rideklub
Norske redningshunder distrikt Romerike
Politihestens venner 
Politihøgskolen 
Romerike politihundelag
Skiedsmo Dragon Compagnie 
Ullensaker birøkterlag
Universitetet i Oslo

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1