Hopp til hovedinnhold

Dag 7. Vugge

En vugge er en spedbarnsseng som kan settes i vuggende bevegelse. Den er et gammelt møbel, og finnes i store deler av verden.

  • 1/2
    Vugge på meier, med meiene på tvers.
  • 2/2
    Vugge på meier, med meiene på tvers.

Det finnes tre typer vugger, Hengevugge, vugge på meier og kassevugge i stativ.

Sannsynligvis kom hengevuggen først, den ble også ble kalt hengekøye. Disse vuggene kunne henges opp i tau eller lignende, og i England finnes det opplysninger om hengevugger fra 1100- og 1200-tallet. Mye tyder på at hengevugger var mest vanlig i middelalderen, spesielt blant bønder.

Etter middelalderen begynte flere å ta i bruk vugger på meier, enten med meier på tvers eller på langs. Dette skal ha vært den vanligste typen vugge på 1800-tallet. Samtidig begynte folk i Norge å bruke kassevugger som ble hengt opp i stativ som sto på gulvet.

Kassevuggene fantes allerede i England på 1400-tallet, men ble først moderne i Norge på 1800-tallet. Kassevuggene var mest utbredt i byene, på bygda fortsatte man å bruke vugger på meier. På 1900-tallet ble vugger etter hvert erstattet av sprinkelsenger og andre typer barnesenger.

Vi har kun to vugger i Ullensakers bygdesamling, og den ene er den som er avbildet her. Dette er en vugge på meier, med meiene på tvers. Dessverre er eneste informasjon vi har om vuggen navnet på giver og årstallet vuggen ble gitt til bygdesamlingen.