Hopp til hovedinnhold

Dag 1. Fellesmagasinet

Visste du at MiA - Museene i Akershus har et fellesmagasin?

Dette er et magasin for oppbevaring av gjenstander fra de ulike avdelingene i MiA. Her blir gjenstandene ivaretatt av MiAs konservatorer, slik av fremtidige generasjoner også kan få glede av dem.

  • 1/1

Ullensaker bygdesamling består av over 2000 gjenstander, og siden det ikke er mulig å ha alle gjenstandene fremme til utstilling hele tiden, oppbevarer vi mesteparten i Fellesmagasinet. Her står gjenstandene står trygt og under ordnede forhold.

Før en gjenstand får komme inn i magasinet må den gjennom en prosess med pakking og frysing. Først blir gjenstanden pakket i plast. Deretter blir den fryst ved 35 minusgrader i fire døgn, noe som er nødvendig for å unngå spredning av eventuelle skadedyr. Gjenstanden tas så inn i magasinet, men før den kan få en fast plass, må informasjonen om den revideres og oppdateres i samlingsforvaltningssystemet Primus. Gjenstanden må også rengjøres og tilstanden må vurderes av en konservator.

Hvis du ønsker tips til hvordan du selv kan bevare gjenstander og malerier, så kan du følge denne lenken:
 https://mia.no/museumstjenesten/konservering-og-gjenstandsamling

På Museumstjenestens nettside er det også mulig å se Museene i Akershus’ miniserie om samlingsforvaltning. Her følger man Roald Amundsens truger på ferden fra hans hjem på Svartskog, og inn i Fellesmagasinet for oppbevaring for fremtiden. Dette er den samme prosessen gjenstander fra Ullensakers samling har måttet gjennom før oppbevaring i magasinet.