Hopp til hovedinnhold

Taterstien

  • 1/1

En middels krevende fottur på ca 3,5 km en vei, som man kan gå store deler av året. Stort sett sti, men også noe kronglete og brattere partier. Varighet ca 1 time en vei. Om man starter ved Nystua eller ved Hammeren har ingen betydning.

Stien går gjennom gammel, trolsk skog, og underveis passerer man flere gamle husmannsplasser. Selv om bygningene har forfalt for lengst, er det tydelige tegn som vitner om at du er på gammel kulturmark.   

  • 1/2
  • 2/2

Stien har fått navnet sitt fordi det var en sti som taterne ofte brukte når de ferdes langs Glomma. Stien har vært brukt av alle slags folk i hundrevis av år. Taterstigen er en gammel ferdselsåre med rester etter boplasser langs med stien som er merket med opplysningsskilt, og følger Glomma mellom Nystua Skårer i Fet og Hammeren i Sørum.  

Ved det gamle kommuneskillet mellom daværende Fet og Sørum, på Kikut, er det en bro over bekken. Dette delet mellom de to tidligere kommunene følger Kikutbekken eller Delebekken, som den også kalles. Ifølge kartet heter den Agntjennbekken lenger opp, og renner ut fra Agnetjenn, via det vesle tjernet Skjortebytta, og ned i Glomma ved Kikutodden, hvor det er en fin rasteplass. De gamle boplassene heter Kikut både i Fet og Sørum, og det har vært hele tre Kikutplasser langs Taterstigen, en i Sørum og to i Fet. Navnet forklarer seg selv når man kommer ned til denne odden og får utsikt over Glomma

  • 1/1

Kikut på Sørumsiden var i gamle dager velteplass for tømmer.

Øverst ved Hammeren i Glomma ved brua over Rømua ligger Bingen lenser. Flere skilt forteller om dette unike anlegget, som er det eneste igjen av sitt slag muligens i hele verden.

Det var også her det ble funnet en stokkebåt i 1995 som var mer en 2000 år gammel.

  • 1/2
  • 2/2

Slik kommer du deg dit:

Adkomst til Nystua, Fetsund

Fra Fetsund sentrum følger man Falldalsveien 4,5 km inn til Nystua Skårer,  Behandlingstunet, eid av Frelsesarmeen og den innerste av Skårergårdene. Etter å ha passert fjøset (ca 100 meter) er det laget parkeringsplass til ca. 8 biler som er gratis.

Adkomst med offentlig transport

Tog til Fetsund stasjon, derfra er det 4,5 km inn til der stien starter

Adkomst til Hammeren,  Bingen Lenser

Avkjøring ved Haldenvegen 219, 1923 Sørum. Fra fylkesvei 171 er det 4,3 kilometer til Mellomhammeren som tar 11 minutter å kjøre med bil eller 52 minutter å gå til fots. Fra avkjøringen går Bingenveien forbi Sørum skole og Sørum kirke til veiskillet med Hammerenveien som igjen følges til parkeringen for Taterstigen ved Mellomhammeren.

Adkomst med offentlig transport

Bussrute 845 kjører fra Skedsmokorset eller Sørumsand alle dager med flere avganger, særlig i rushtiden, men timesavganger i helgen. Gå av på holdeplassen ved Sørum skole og gå så til Mellomhammeren.


  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1