<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Nettverket


Nettverket av medlemmer strekker seg utover rene reiselivsaktører. Vi ser behovet for å innlemme medlemmer fra ulike næringer for å oppnå verdiskaping av varighet og verdi. Medlemmer vil også kunne inkludere de som står i startgropa av å sette i gang med virksomhet. Vi ønsker et fellesskap og et felles mål for medlemmene, og gjennom utveksling av både tjenester og kunnskap skal de sammen løfte hverandre. Tenke globalt og handle lokalt! Tømmerruta skal legge til rette for nettopp dette med møteplasser og fora, kurs og informasjon, i tillegg til å være en samarbeidspartner og tilrettelegger.

Markedsføringskanal

Tømmerrutan skal jobbe for å synliggjøre attraksjoner, kulturminner, turområder og næring i det geografiske området kommunene Rælingen og Lillestrøm. Målet er å få flere besøkende til området, få de til å bli lenger, oppsøke flere steder og dermed også legge igjen mere penger. «Tømmerruta» skal ikke være et destinasjonsselskap, og en viktig arbeidsoppgave vil være å sette sammen opplevelser med ulike aktører, slik at de større destinasjonsselskapene kan selge nettopp disse ute i reiselivsverden via sine salgsapparater. Gode reiselivsopplevelser gir ringvirkninger for hele området og bidrar til viktig verdiskapning.


Organisering

Viken fylkeskommune, MiA – Museene i Akershus og kommunene Lillestrøm og Rælingen, står med Tømmerruta foran et spennende verdiskapingssprosjekt . Prosjektleder er ansatt via Viken fylkeskommune. MiA har ansatt en egen reiselivskonsulent dedikert til Tømmerruta som har ansvaret for å videreutvikle og markedsføre reiselivskonseptet Tømmerruta.

Prosjektet har varighet ut februar 2021, men med mulighet for forlengelse. I den spesielle koronasituasjonen vi nå er i ser vi at prosjektet kanskje har større relevans en noensinne og vil jobbe aktivt for at det blir videreført også etter februar 2021.