Hopp til hovedinnhold

Øyeren Natur- og kulturpark

Denne våren har vi i Tømmerruta startet opp arbeidet med en mulighetsstudie for en bynær regionalpark i vårt område.

  • 1/1

 Dette er forankret i vedtak hos styringsgruppa for prosjektet og er også et politisk vedtak i Lillestrøm kommune. Mulighetsstudien utarbeides i samarbeid med Norske parker – sekretariatet for de norske regionalparkene.

Etablering av en regionalpark kan sikre et forpliktende samarbeid over tid mellom frivillighet, næring og det offentlige. Parktankegangen tar utgangspunkt i et definert landskapsområde med dets kultur- og naturverdier og hva som kjennetegner dette området. Etablering av en regionalpark er ikke et vernetiltak, men en modell for å sikre samarbeid om bred verdiskaping og en utvikling som kan sikre verdiene også i framtiden. 


  • 1/1

Det finnes ni etablerte parker i Norge i dag. Vår nærmeste er Haldenkanalen regionalpark. En eventuell park rundt Nordre Øyeren vil derfor bli landets første bynære park, noe det finnes mange av f.eks. i Sveits og Finland. Her vil vårt område kunne utgjøre en pilot i det norske parkarbeidet.  

Det vil om kort tid arrangeres lokale og også regionale verksteder på flere steder i området, etter mal fra Norske parker. Resultatet av disse vil være med å vise veien videre og vil integreres i mulighetsstudien.