<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Overnatting ute

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Telt og hengekøyer kan settes/henges opp i utmark ref allemannsretten. 

Uten grunneierens samtykke kan man i utgangspunktet telte i utmark. Dette gjelder også for de offentlige friområdene. Hovedregelen er imidlertid at teltoppholdet ikke skal forstyrre beboernes fred. Teltet må uansett ikke plasseres nærmere enn 150 meter fra bebyggelse (friluftsloven § 9).