Hopp til hovedinnhold

Overnatting ute

  • 1/1

Telt og hengekøyer kan settes/henges opp i utmark ref allemannsretten. 

Uten grunneierens samtykke kan man i utgangspunktet telte i utmark. Dette gjelder også for de offentlige friområdene. Hovedregelen er imidlertid at teltoppholdet ikke skal forstyrre beboernes fred. Teltet må uansett ikke plasseres nærmere enn 150 meter fra bebyggelse (friluftsloven § 9).Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1