Hopp til hovedinnhold

Slora Mølle slik den står idag ble reist i 1908. Som møllested skriver den historien tilbake til 1660. Her har det også ligget sagbruk og stampe. Fossene ble i sin tid nyttet av det Ankerske Fideikommiss, og var i eie hos plankeadelen i Christiania i lange perioder. Mølla har sikret matmel til bygdelagene mellom Haga, Aurskog og Blaker i minst 300 år. Driften ved Slora Mølle opphørte i 1960.

Det unike ved mølla i museal sammenheng er at den tekniske utviklingen kan følges helt fra vasshjulet og opp mot det moderne anlegg med turbindrift.

To ganger har Slora mølle brent ned til grunnen. Første gang i 1897 og annen gang i 1908. Mølla er opp gjennom årene blitt modernisert flere ganger, siste gang i 1939, da det ble montert inn et fullt moderne plansikteanlegg.

I 1990 kjøpte Blaker og Sørum Historielag bygningen og påbegynte restaurering av anlegget. I 2009 ble Slora Mølles Venner stiftet med formål å gjennomføre restaureringen ute og inne med støtte fra kommunen, Kulturminnefondet, Sparebankstiftelsen og Norsk Kulturarv.

Selve bygningen

Slora Mølle står i dag slik den ble oppført i 1908 etter brannen, i 2 ½ etasje med ca. 100 m2 gulvflate. Bygningen er i reisverk med utvendig panel. Sperrene i taket er håndteglede og antakelig fra et eldre hus. Møllas første etasje inneholder transmisjonene og en frørensemaskin.
I annen etasje er det en steinkvern for maling av formel, valsestol og skallemaskin. I lofts-etasjen er sikteanlegget for valsestolen og heisanordningen for kornsekkene. I et eget rom er det montert en petroleumsmotor som reserve. Motoren er fra 1921, men montert på Slora mølle etter 1945. Til anlegget hører det også en dam med demning av betong og naturstein. Fra dammen fører et ca. 35 meter langt trerør ned til turbinen. 

Beliggenhet

Slora Mølle ligger i Fjuk i gamle Blaker kommune, Toreidveien 435, vakkert beliggende på toppen av en rekke fossefall nedstrøms mot Bruvollen og Motangen festplass ved fylkesvei 171.

Besøk

Slora Mølles Venner gir omvisninger på Mølla på etterspørsel, og  legger tilrette for arrangementer og opplevelser i og rundt mølla. De samarbeider bl.a. med Fjuk skole, Blaker Bygdekvinnelag og serveringsstedet Bestefarhuset.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1