Hopp til hovedinnhold


Det er mye industrihistorie langs Sagelva på Strømmen. Har var det i flere hundre år kverner, sagbruk og møller. Foreningen Sagelvas Venner har tatt vare på mye av denne kulturarven, og har opparbeidet den fine Sagstien langs elva. Ved et av fallene finner vi Mølleparken, der vi blant annet har Strømmenkverna, som ble gjenoppbygd i 2014.

Losbyvassdraget hadde rekord på antall oppgangssager i vårt område. Særlig tett lå sagene i vassdragets nedre del som naturlig nok ble hetende Sagelva gjennom Strømmen til Nitelva.

Virksomheten ved Sagelva hadde et omfang som det i dag kan være vanskelig å forstå fullt ut. Hele dalen gjennom dagens Sagdalen og Strømmen var tettpakket av sager, tømmerlunner, ferdig plank og hestestaller.  

Alle de opprinnelige sagene har gått tapt, så Strømmensaga er et levende museum som vitner om Sagelvas industrihistoriske betydning.  


I Mølleparken har Sagelvas Venner reist en oppgangssag av 1700-tallsmodell og en bygdekvern for maling av korn. Både saga og kverna har elvevannet som eneste drivkraft. Medlemmer i Sagelvas Venner arbeider på frivillig basis, de kjører sag og kvern, og er svært gode formidlere av lokalhistorien.

I Mølleparken kan barn og voksne selv se og lære hvordan tømmerstokken blir til bordkledning og kornet blir til mel.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1