Hopp til hovedinnhold

Lurkahuset er trolig det eldste huset som er bevart i Lillestrøm, bygd på slutten av 1700-tallet, og er en gammel husmannsbolig. Plassen lå under Sørum gård. Deler av den indre kjernen kan være så gammel som fra rundt 1800, men huset i sin nåværende form har flest elementer fra omkring 1860. Flyttet til sin nåværende plassering av Lillestrøm historielag 1999. Huset er åpent hver søndag i sommerhalvåret, og har blitt et populært utfartssted.

Huset eies av Lillestrøm Historielag og er i sommermånedene åpent på søndager for uteservering av kaffe og vafler.

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1