Hopp til hovedinnhold

Fetsund lenser er et fredet kulturminne og er, så langt vi vet, det eneste bevarte av denne type og størrelsesorden i verden. I tillegg til 25 bygninger er det 12 stålbåter ved det 2,5 km lange anlegget i Glomma. 

Utstillinger både inne- og utendørs viser hvordan det var den gang tømmeret fylte elva, og det er en god opplevelse å gå på flåtegangene i anlegget. Det er mulig å «gå på vannet» fra fløtingsmuseet til Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren som har barnevennlige utstillinger med blant annet store ferskvannsakvarier og utstoppede fugler. Kaféer og museumsbutikk.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1