Hopp til hovedinnhold

Den gamle dampmaskinen fra Lillestrøm Dampsag & Høvleri er sammen med dampmaskinbygningen det eneste industriminnet som står igjen etter sagbruksvirksomheten på stedet. Det var denne virksomheten som ga grunnlaget for Lillestrøms framvekst i 1860-åra og gjorde det til fylkets største industristed. 

Dampmaskinen er en Bolinder Horisontal Tvilling og produsert i Stockholm i 1899. I hallen er det også mange spennende bilder fra den gang dampsagene lå som perler på ei snor langs Nitelva. 

Frivillige medlemmer i historielaget viser og forteller.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1