<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Dampmaskinhallen

Den gamle dampmaskinen fra Lillestrøm Dampsag & Høvleri er sammen med dampmaskinbygningen det eneste industriminnet som står igjen etter sagbruksvirksomheten på stedet. Det var denne virksomheten som ga grunnlaget for Lillestrøms framvekst i 1860-åra og gjorde det til fylkets største industristed. 

Dampmaskinen er en Bolinder Horisontal Tvilling og produsert i Stockholm i 1899. I hallen er det også mange spennende bilder fra den gang dampsagene lå som perler på ei snor langs Nitelva. 

Frivillige medlemmer i historielaget viser og forteller.