Hopp til hovedinnhold
 /

Karl Teigen

Karl Teigen (1884–1969) var fotograf, tegner, maler og keramiker. Utdannet som litograf ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Kjent som en dyktig kunstfotograf. 

Gjennom sitt ekteskap med Ragnhild Væring ble han deleier i fotofirmaet O. Væring Eft. som han drev til 1936. Da startet han Teigens Fotoatelier. Denne fotosamlingen er nå deponert på Norsk Teknisk Museum.

 /

På Stein skole har Karl Teigen dekorert flere fyllingsdører, bl. a. døra inn til storskolerommet. Dekorasjonen er bygget over H.C. Andersens eventyr om viljen og intellektet fra Isjomfruen med sitatet: «Vår Herre gir oss nøtter, men han knekker dem ikke for oss.» 

 /

I storskolen finner vi Karl Teigens store veggmaleri fra eventyret om svanen i andegården med tekst av H.C. Andersen: «Det gjør ingenting om/ Du er født i andegar’n/ Når du bare har ligget i/et svaneegg»

 /

Ragnhild Væring Teigen

Ragnhild Væring Teigen (1877–1966) fotograf og dokkemaker med utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole. Gift med Karl Teigen i 1907. Hun var datter av fotograf Ole Martin Peder Væring og arbeidet som fotograf i farens firma.

 /

Ragnhild Væring Teigen modellerte dokker med en helt spesiell teknikk, ofte av kjente personer eller eventyrskikkelser.

En del av hennes dokker er nå på Norsk Folkemuseum, men hun laget også dokker til Stein skole der hun også dekorerte skrivestellene i småskolerommet og storskolerommet. På penneskåla får vi Wergelands ord: «Jeg ønsker hver gutt i hånden en penn/ For sverdet er ikke så nyttig som den.»

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1