<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Nes samlinger

Per Teigen

Per Teigen (1915–1998) var maler, illustratør og grafiker. Utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i 1935–36 og Statens Kunstakademi i 1937. Elev av Gunnar Janson i 1938 og 1940. Men sin første tegneundervisning fikk han av sine foreldre Ragnhild Væring Teigen og Karl Teigen.

Per Teigen utsmykket Stein skole i perioden 1935–38, i samarbeid med Birgit Abrahamsen. Der hun rislet blomster utover, la han til billedfortellinger på vedkasser, kateter, fyllingsdører og skapdører.

Veggdekoren om de tre vise menn fra Østen, i gangen i 1. etasje er malt av Per Teigen. Teksten her er av Ingeborg Refling Hagen: «Alle som stirrer mot stjernene/ kommer til Betlehem».

Per Teigen er også mester for veggmaleriet i trappegangen til lærerleiligheten i 2. etg. På oransje bunn spretter små nisser rundt på notestreker om «Nisser og dverger som bygger i berget». Ordene er hentet fra Steinbrytervisa av Henrik Wergeland. Bildet er malt i 1940, trolig som motstand mot tyskerne.

Mer i utstillingen