Hopp til hovedinnhold
 /

Erling Elverhøi og Ingeborg Refling Hagen

Erling Elverhøi (1901–1989) kom til Stein skole som ung lærer rundt 1930. Han syntes skolen var grå og trist og lite stimulerende for elevene.

  • 1/1

Dette nevnte han for forfatteren Ingeborg Refling Hagen (1895–1989) som han kjente fra sin barndom på Tangen i Hedmark.

  • 1/1

Sammen laget de en plan for forskjønnelse av Stein skole. 

De samlet inn penger, snekret og reparerte gammelt utstyr, malte klasserommene og Ingeborgs kunstnervenner i Oslo ble bedt om å delta i utsmykningen. Arbeidet pågikk i tidsrommet 1935–40.

 /

Men planen var mer omfattende enn bare å skape en vakker skole. 

Folkeopplysningstanken og at kunsten skulle ut til folket, dvs. elevene, var også en bærende tanke i prosjektet. Ønsket var å bruke kunst og kultur som virkemiddel for å stimulere til læring og mestring. Veien ut av fattigdommen gikk gjennom kunnskap, og stimulerende omgivelser manet til kunnskap.

 /

Sitater fra kjente diktere som Henrik Wergeland, Johan Wolfgang von Goethe og H. C. Andersen ble benyttet sammen med utsmykningen. 

  • 1/1

Det oppdragende ligger bak valget av sitater også. Teksten må ha mening og gi noe absolutt. 

  • 1/1
 /

Noen barn oppfatter skarpest gjennom øret, andre gjennom synet. Derfor er bildene alltid forsynt med tekst, slik at de barn som oppfatter sterkest gjennom ordet, ikke er utestengt fra bildet. Og alle tekster må være forsynt med bilder slik at det synsbegavede barnet finner vei inn i bildene

Ingeborg Refling Hagen
  • 1/1
    Per Teigen tegnet Refling Hagen som viser hvor skapet skal stå.
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1