Hopp til hovedinnhold

26.06.2013: Loket Steinvik tilbake i Lommedalen

Steinvik tilbake til Lommedalsbanen etter flere års restaurering.

Loket Steinvik kommer fra TSD Steinviks (Trøndelag Sjøforsvarsdistrikt) lager lengst inne i Åsenfjorden, en sidefjord til Trondheimsfjorden. Derfor heter lokomotivet Steinvik. Søsterloket heter Langstein og er kalt opp etter Langstein stasjon på Nordlandsbanen. Her var det etablert et omlastningsspor, hvor man kunne laste fra NSB tog til den smalsporede militære jernbane.

Disse lokomotivene fikk Lommedalsbanen, etter forståelse mellom Forsvarsdepartemenet og forsvarsmuseet, til ført i sitt materiell på begynnelsen av 1980 tallet. Dessverre ble lokomotivene stående ute og ble derfor etterhvert preget av "tidens tann"

For ca 10 år siden bestemte styret at et av lokomotivene, Steinvik, skulle restaureres.

Fordi loket hadde stått ute, så var det maskinellet rustet. Loket ble demontrert og motoren ble sendt til Arnulf for fullstendig overhaling. Arnulf er også han som har overhalt motoren på Buddic.

Loket ble sandblåst og lakkert i Lommedalen og deretter kjørt ned til Kommunens verksted på Rud, samtidig med at motoren var ferdig overhalt. Der ble det satt sammen og ettermontert lys og lydsignal. Det ble startet den 1.3.2013 - se eget "nyhetsblad".

24.06.2013 kom Steinvik "hjem" til Lommedalen.

Siste forbredelser før løftet:                                       

Siste forbredelser før løftet.


På vei over til Sporet.

Olaf sjekker at det kommer riktig vei.      

Klar for sporing.