<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
RS3456_20131207_lommedalsbanen-42-lpr.jpg

Det lille toget i skogen

Bjrkasen_1.jpg

Våre lokomotiver

Vi har skinnebil, damp- og diesellokomotiver

RS3335_Lommedalsbanen_jul2015-71.jpg

Kjøretider

Toget kjører på søndager i sommerhalvåret, samt har sin populære julekjøring i desember.