<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Hva skjer?

Turer med Lommedalsbanen foregår på en skinnebredde som er 600mm, og med tilsvarende smale vogner, er det vanskelig for oss å etterkomme gjeldende retningslinjer gitt av FHI mtp. avstand.

Men vi håper at vi skal kunne drifte banen i løpet av sesongen 2021. Nærmere info kommer.