<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Hva skjer?

Lommedalsbanen kjører på annonserte søndager i sommerhalvåret, samt har sin populære julekjøring i desember.

Det er også mulig å bestille togturer: