<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

19.03.2011: Vinter på Lommedalsbanen

Det ser ut til at det kan gå tid før sommeren kommer til Lommedalsbanen!

  •  (Foto/Photo)

Dette er fra Gundershogget stasjon og som du ser er det mye sne og lite som minner om sommer. Men vi vet at under sneen ligger sporene og venter på å bli kjørt på. Lokomotivene står i Lokstallene og ser frem til snøfrie spor.

  •  (Foto/Photo)

Og til vognhallen er det heller ikke lett å komme til ennå.

Så snart det meste av seen er borte vil vi være i gang med forbredelsene til en ny sesong.

 

Vi vil også i år gjennomføre en vårdugnad -

når vil vi komme tilbake til blandt annet på vår hjemmeside. Så, følg med.

  •  (Foto/Photo)
    1/1