Hopp til hovedinnhold

14.02.2012: "Blodslit bro" er restaurert

I juni startet forberedelsen til restaureringen av ”Blodslit bro”. Det var mye som skulle forberedes før restaureringen kunne starte.

Olaf Wiegels og Jan Dahle kjørte ut pukk som ble tømt i grunnen under den eksisterende broen. Deretter ble nye sviller lagt ut ved siden av broen, slik at alt var lagt til rette for den store oppgaven.

Den store oppgaven startet lørdag 9 juli. Da begynte Øyvind Petersen og Ragnar Myrvold med riving av ”Blodslit bro" med gravemaskin. Sporet ble demontert og alle de gamle sviIlene ble fjernet. De gamle sviller lagt i hauger ved siden av broen. Deretter ble bakken avrettet med et nytt lag med pukkstein som allerede var kjørt ut. Så startet arbeidet med å bygge opp broen igjen.

Helgen 29 juli var også Arvid Bredsten med og vi kunne begynne med å legge de nye svillene lagvis på hverandre inntil riktig høyde var nådd.

Søndag 7 august ble skinnene lagt ut, høydejustert og festet, på svillebroen. Arbeidstoget kunne fra tirsdag 8 august kjøre over broen igjen med stor forsiktighet. Etterarbeide med lasking og pukking av sporet, frem til brokanten, ble utført. Etter flere normale prøvekjøringer med tog ble broen erklært drifftsikker. ”Blodslit bro” var igjen trafikklar til høstsesongen startet opp.

Enkelte etterarbeider, fjærning av de gamle svillene og opprydding ble utført i løpet av de påfølgende dagene.

Gangbane og rekkverk ble utført av Knut Raugstad og Ragnar Myrvold, ble ferdig i løpet av første halvdel av oktober. Banetraseen brukes flittig av turgåere og joggere utenom våre kjøredager, derfor er det viktig å ha en trygg gangbane ved siden av som de kan benytte.