<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

13.10.2012: Sporbrudd

Vi måtte bryte sporet i Bjørkåsen fordi det var for dårlig drenering fra den nye gruven. Hver gang det regnet stod vannet nesten opp til sporet. Vi besluttet å grave en grøft under sporene og legge ned drensrør.

Jan demonterer sporene og graver grøften

 

 

Øyvind kom med rørene og var med på å legge dem ned i grøften. Her er han ferdig.

Da gjenstår det å fylle igjen grøften, Jan.

 

Sporene trekkes på plass og nå gjenstår det å laske sporene og pukke dem. Når det er gjort kan sporet åpnes for trafikk og gruven har fått drenering.