Hopp til hovedinnhold

13.08.2013: Nytt spor til Lokstall 1

Lokstall 1 fikk nytt spor i sommer.

Det gamle sporet inn til lokstall 1 var etterhvert så dårlig at det ble en avsporing etter endt trafikkdag. Dette var kjedelig. Dagen vi kjører med damplokomotivet, er så lang og når vi da i tillegg sporer av helt på slutten av dagen, så er det svært kjedelig. Dette skjedde siste kjøredag før sommeren og det var derfor tvingende nødvendig å utbedre lokstallsporet.

Truls, Ragnar og Jan avtalte å utføre denne reparasjonen en dag i sommer.

Vi startet opp med å grave ut gammel masse og la nye sviller på det nye pukklaget.


Arbeidet forenkles men gravemaskinen vår.


Men det er mye "håndarbeid". Truls lasker og Ragnar presser skinne.


Truls og Jan "pakker spor". Pukkvognene i bakgrunnen.

Under det ferdige resultat av en 10 timers jobb:


Tekst og bilder: Jan.