Hopp til hovedinnhold

11.03.2013: Oppstart av Steinvik

Fredag 1. mars 2013 møttes en del entusiaster for å overvære oppstart av loket Steinvik. Motoren har vært til fullstendig overhaling og lokomotivet er sandblåst og lakkert.

Lokomotivet ble hensatt ca 1992 og ble stående ute en periode, med det forfallet som det medførte. Da vi, i ca 2000, bestemte at loket skulle restaureres, ble motoren demontert fra loket og har siden vært på et motorverksted for totaloverhaling, det vil si, demontert ned til minste detalj. Fordi vi hadde lite penger var vi nødt til å reparere det i et tempo som var økonomisk forsvarlig, derfor den lange tiden.

Når nå loket er startet etter ca 20 år var det en stor opplevelse for alle de tilstedeværende.Etter 20 år starter Steinvik med litt "plunder", etter noen justeringer så gikk den som en "klokke". Motoren er fra ca. 1938 og lokomotivet ble bygget i starten av 2. verdenskrig.