Hopp til hovedinnhold

Visjonen ble laget i 2019 og danner utgangspunkt for det museum som vi i dag har på Hulderhaugen


Vi ønsker å skape et sted med aktiviteter for barn og voksne med en atmosfære som fremmer kreativitet, bærekraft og felleskap. Vi ønsker at Hulderhagen skal bli en flott møteplass til glede for innbyggere og turister i Hurdal.

Bakgrunn

Hurdal Historielag består av en gruppe av unge og eldre frivillige som har et stort engasjement for bygdas lokale historie. Det er en gruppe med en god dynamikk, som står for foredrag, møter, åpne dager i Garsjøen og demonstrasjon av Rognlisaga.

Hurdal Historielag eier en unik samling av gjenstander som er bygget opp gjennom mange tiår i Hurdal. Samlingen rommer gjenstander fra alle viktige aspekter av Hurdals historie: Jordbruk, tømmerhugst, glassverksindustri, skisport, skolehistorie, religiøst liv, krigshistorie, finneinnvandring og utvandring til Amerika.

Samlingen har til nå vært utstilt i Garsjøen i tre hus: Skysstasjonen, størhuset og bua. Lokalene er leid, og det har vært et eierskifte som har skapt en ny situasjon for historielaget. Samtidig har det lenge vært et ønske fra laget flytte samlingene.

Dette skyldes at bygningene i Garsjøen er mindre egnet for oppbevaring av museumsgjenstander, og utfordrende når det gjelder god formidling til ulike publikumsgrupper. Lokalene er små, og det er vanskelig å  sette opp nye utstillinger. Bygningene er også uegnet/utilgjengelige for bevegelseshemmete. Det er dessuten tungvint å ta seg til Garsjøen uten bil. Avstanden legger også en demper på historielagets bruk av stedet. Bygningene kan ikke varmes opp, og dermed ikke brukes om vinteren, og det er heller ikke er innlagt vann i Garsjøen.

Historielaget ønsker derfor å flytte samlingene til Hulderhaugen, som er langt mer sentralt beliggende, og hvor de har realistiske og visjonære ideer for bruk og formidling av lokalene og museumssamlingen.

Liv og historie på Hulderhaugen

Hulderhaugen ble bygget i mellomkrigsårene, og byggmester var Axel Bjørnstad fra Feiring. Bygningen og er et vakkert eksempel på ny-klassisistisk arkitektur. Den rommet bygdas legekontor fram til utpå 70-tallet. Alle som er oppvokst i Hurdal i denne perioden har vært innom ved legebesøk, og huset er dermed en del av mange hurdølingers personlige historie. De siste årene var det barnehage her. Huset bør tas vare på som en del av den bygningsmessige kulturarven i Hurdal. Å få til aktiviteter i et slikt hus styrker følelsen av stedsidentitet og tilhørighet for kommunens innbyggere.

Hulderhaugen er sentrumsnært i Hurdal, og er dermed lett tilgjengelig for mange. Hurdal Historielag eier det tilhørende stabburet og disponerer låvebrua (2. etasje) på Hulderhaugen. Det vil derfor gjøre det enkelt å få til synergier mellom bygningselementene.

Hulderhaugen ligger på et tun omgitt av omsorgsboliger og sykehjem, og med kort vei til skole og barnehage. Disse institusjonene vil alle nyte godt av å ha et sted med aktiviteter som inkluderer alle aldersgrupper, slik som historieformidling gjør. For skoleklasser, familier og turister kan man forestille seg at Hulderhaugen vil kunne bli et godt utgangspunkt for natur- og kulturstier

Hulderhaugen har en flott hagetomt som med utemøbler og lekeapparater kan bli en vakker og innbydende magnet på solrike dager der Hurdal Historielag har åpen kafé og museum.

Historisk møteplass - Velkommen inn!

Hulderhaugen har alle forutsetninger for å bli en flott møteplass for kommunens innbyggere.

Første etasje er tilgjengelig for bevegelseshemmede. Her er det garderober, toaletter og nytt kjøkken. Ved siden av kjøkkenet finner man et større rom som vil egne seggodt til kafédrift. Vi forestiller oss å gjenbruke møbler med tanke på bærekraft og retrostemning i kaféen. Her kan man få til kurs og arrangementer som handler om tradisjonsmat og bærekraft.

Kjøkken, kaférom og de to rommene i 1. etasje kan innredes slik at de er mulige å leie ut når historielaget ikke har aktiviteter. Bygningen har en stor inngangshall med plass til en liten butikk der man kan selge lokalproduserte varer.

Det største rommet midt i husets første etasje er med sin sentrale plassering og direkte adgang til hageanlegget det naturlige samlingsstedet i huset. Dette rommet vil egne seg godt til foredragsvirksomhet, opplegg og aktiviteter for skoleklasser og spontanutstillinger.

Ved siden av dette rommet er et rom som kan brukes til skiftende utstillinger, skolebesøk og gruppeaktiviteter. Her er det også mulighet for å lage en sittegruppe med minneaktiviteter for demente.

I 2. etasje er det et stort rom og fire mellomstore rom. Det største rommet vil egne seg godt til kontor og til å romme Hurdal Historielags boksamling. Det kan innredes med store bord som gir mulighet for møter, fordypning i historiske arkivalier og arbeid med gjenstander fra historielagets samling. Slektshistorisk utvalg har også behov for kontorplass. De fire mellomstore rommene kan brukes til et nytt museumskonsept i Norge – åpne magasinsamlinger.

Vi vil skape et museum med aktiviteter

Hurdal Historielag er en utadrettet forening med sterk lokal forankring. Gruppen har en god dynamikk og potensial til å formidle enda mer til bygdas innbyggere og besøkende dersom gruppen får egnete lokaler til sin virksomhet.

På Hulderhaugen ønsker gruppen å:

 • Utvide åpningstidene med enkel servering, aktiviteter og foredrag.
 • Lage natur- og kulturstier med utgangspunkt både fra Hulderhaugen og barnehage / skole.
 • Holde kurs i tradisjonsmat med fokus på bærekraft. Juleretter, bærsylting og safting, bakst, viltretter, grøt osv.
 • Lage skiftende utstillinger og spontanutstillinger som hentes fra museets åpne magasinsamlinger. Utstillinger kan også lages i samarbeid med lokale aktører i forbindelse med boklanseringer og foredrag.
 • Lage opplegg i regi av Den kulturelle skolesekken med utgangspunkt i bygdas historie med gjenstander og utstillinger.
 • Lage et opplegg med gamle gjenstander for demente i regi av «Møte med minner[SB1] ».
 • Gi tilbud til helsetunets beboere og besøkende.
 • Tilby hjelp til slektsforskning
 • Ta imot grupper med omvisning på forespørsel (turistgrupper, etterkommere etter utvandrere, grupper som besøker kommunen og næringslivet i Hurdal).
 • Arrangere «Velkommen til Hurdal-kveld» for nye innbyggere og hytteeiere.
 • Holde temabaserte lysbilde- og filmkvelder med lokale foto og filmer. Arrangere temamøter og kurs med utgangspunkt i kulturarv, eks. fotokurs, konservering/restaurering, skanning av arkiv og bilder m.m.

Åpne magasinsamlinger

Hurdal Historielag rår over en sjelden fin lokal samling. Nære på alle gjenstandene er produsert eller har vært i bruk i Hurdal. De har en lokal forankring og forteller om bygdas liv gjennom en periode på 250 år. En annen styrke ved samlingen er at den har «universell» karakter. Kortfattet betyr det at innsamlerne har ønsket å skape en systematisk typologisk samling med mange forskjellige temaer: Husgeråd, tekstilredskap, skolemateriell, tømmerutstyr, skityper, glassverkshistorie, utstyr til melkestell m.m.

Slike universelle samlinger har en egen magi som fanger publikums nysgjerrighet. Vi fascineres over likheter og variasjoner. Og vi undrer oss. Hva har alle disse tingene vært brukt til? Hvem har de tilhørt? Hvilken historie har de?

Museumssamlinger er sårbare. Ikke kun fordi de inneholder eldre skrøpelige ting som trenger å bli godt ivaretatt, men også fordi de skal ses og behandles i sammenhenger. Hurdal Historielag ønsker i samarbeid med MiA å beholde «magien» i samlingen, og dette skal gjøres ved å bruke et nytt konsept – åpne magasinsamlinger.

Vi ser på samlingen som en skatt som publikum, skolebarn og historielagets medlemmer kan gå på skattejakt i. Derfor vil vi flytte alle gjenstandene inn på åpne hyller i de fire mellomstore rommene i 2. etasje. Her kan historielagets omvisere ta med grupper på 1-5 besøkende som kan gå på oppdagelsesferd i magasinenes gjenstandssamlinger.  Sammen med omviserne kan de besøkende ta ut samlinger av gjenstander, som kan undersøkes nærmere ved aktivitetsbord i 1. etasje.

Med åpne magasinsamlinger er det også enkelt å lage spontanutstillinger. En foredragskveld kan gis ekstra innhold med gjenstander fra samlingen, eller man kan lage en utstilling som passer til en bestemt dato eks. 9. april, et jubileum eller en høytid.

Med åpne magasinsamlinger kan vi få til et museum med enda flere aktiviteter.

August 2019 - Hurdal historielag og MiA-Museene i Akershus

 • 1/2
 • 2/2

Nysgjerrig på mer?

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1