Hopp til hovedinnhold

Børger Johnsen forteller om ulykker og død

Ennå ikke fylt 14 år ble den evnerike Børger Johnsen utnevnt til omgangsskolelærer i Hurdal i 1815. Senere ble han både kjøkemester, sekretær for sognepresten, klokker og mye mer. Børger etterlot seg en dagbok på 460 sider med nedtegnelser fra 1826 til 1859. Her får vi blant annet høre om dramatiske hendelser og tragiske ulykker som inntraff i bygda i disse årene.

Tømmerkjører drept av lynnedslag 1852

I dag 11 Aug. blev i Etermiddag Væltkjøreren Ole Johnsen Dalen fra Skrukkelien slaget i hjel af Lynild. Idet han skulde træde ned af Trævet (Loftet) paa Brugsstalden, hvor han havde taget lidt Høi under Armen, saasom han der havde sit Foderopplag, for at give sin Hest, slog Lynilden an idetsamme han betraadte det første Trin af Stigen, saa at han faldt død ned. Hans Hoved var sønderslaaet i Nakken, og et Hul var der ligeledes foran paa Halsen. I Ryggen Gaves et Hul, hvorfra der utrandt meget Blod. Af Næsen flød der senere en overflødig slimig Materie, som man antok for at være Hjernen.  Mærker om Slag fandtes flere Steder. Hesten som stod nede i Staldøren faldt besvimet om, reiste sig vel igjen om nogen Tid, men var saa upasselig at den ikke vilde æde. Panelingen paa Stalden, Døren med en Stolpe, hvorpaa denne var hængslet, var splittet. Stigen var splintret aldeles smaa, og en Splint af samme sad dybt i Mandens ene Been. Lynet havde derpaa slaaet ned i Jorden og oprebet en dyp Fure. Et par meget store Tømmerstokke, disse bleve splintrede af Lynet lige fra den ene til den andre, uagtet de vare meget vridne. Omtrent 1 Skridt fra Furen, som Lynet gjorde i Jorden, stod en omtrent 8 Aar gammel Gut, og blev dog ubeskadiget, og han opdaget den Lynslagne ved at gaae til sit Hjem og sagde: Han Ole Dalen falt ned af Stigen og rører sig ikke mere, jeg mener han slog sig i hjel, jeg.

Drukninger i 1820-årene

I afvigte Høst 1825 druknede 3 unge Drenge paa Høversøen ved at kjøre paa Blaaisen. Den ene 7, den anden 9 og den tredie 18 Aar gamle. Ligeledes er der i forrige Aar druknet en Pige ved Bergerroen i Hurdalsvannet. I Julen 1822 druknet en Ole Olsen Berget fra Skrukkelien her i Hurdalsvannet ved at gaa ned giennem Isen. Og i dette Foraar 1826 druknet Christian Pedersen Embretseteren ved at gaa gjennom Isen ved Rustadsaugen.