<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Åpningstider

Garsjøen skysstasjon holdes åpen noen timer på søndager fra slutten av juni til og med første søndag i begynnelsen av august. I tillegg er det åpent på Kulturminnedagen. 

Kontakt oss gjerne for besøk utenom åpningstid.