<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Undervisning og omvisning

Skoletilbud 2019

Har du lyst til å høre og lære om hvordan livet var i den største fangeleiren i Norge under 2. verdenskrig?

Innholdet er knyttet til læreplanmål innenfor historiefaget med fokus på 2. verdenskrig og egner seg for 9./10. trinn. Et rollespill i fangerommet lar elevene sette seg inn i hvordan det var å være fange i Grini leir. 

Grinimuseet ønsker på sikt å tilby et nytt tilbud innenfor Den kulturelle skolesekken (DKS). Et skoleopplegg ble testet ut i 2017/2018, og det tilbys fortsatt i 2019.

Omvisning

Vi tilbyr også omvisninger for grupper. Varighet ca. 1.5 time.

Pris: 100 kroner per voksen.

Ta kontakt med oss for bestilling av omvisning.