Hopp til hovedinnhold

Hva forskes det på?

Grinimuseet inviterer masterstudenter fra historie, lærerstudiet og museologi til å presentere sine forskningsprosjekt.

Hvilken rolle spilte det tyske sikkerhetspolitiet i jødeforfølgelsene på Sørlandet? Hvordan vekker dioramaer følelser hos publikum på museer? Dette og mye mer er noe av det som rører seg i masterstudentenes forskningsmiljø. 

Velkommen til en kveld fylt med spørsmål, undring og kunnskapsutveksling. 

  • Fotografi av ei kvinne som peker mot et lerret. Hun har ansiktet vendt mot et publikum.
    1/1

Praktisk informasjon

Arrangementet er gratis. Museet er åpent en time før arrangementet starter og det blir da mulighet til å se i våre utstillinger. 

Tidspunkt: 

Torsdag 18. april klokka 19.00. 

Hva kan du få høre om?

Kristian Thorsen Schoute har akkurat fullført sin mastergrad på lektorprogrammet i historie ved UiO. Og jobber nå som formidler ved Grinimuseet. Masteroppgaven har tittelen «Det tyske Sikkerhetspolitiet på Sørlandet: den skjulte pådriver» og tar for seg Sipos rolle i Holocaust på Sørlandet.

Johan McWilliam er masterstudent på programmet museologi og kulturarvstudier på UiO. Hans masteroppgave heter foreløpig "Norwegian Oil Memories in a Time of Climate Crisis". I oppgaven er han interessert i hvordan minnene fra den norske oljeindustrien minnes i en tid med klimakrise. 

Cecilie Bratteggen går nå siste semester på masterstudiet i museologi og kulturarv ved UiO. Masteroppgaven hennes har foreløpig tittelen «Affekt og følelser i møtet med dioramaer på museum». Hun bruker affekt-teori for å undersøke og forklare hvordan dioramaer kan vekke affekt og følelser hos publikum på museer. Hun analyserer dioramaer på Australian War Memorial, et krigshistorisk museum i Canberra. 

Gard Kværnes Langset er masterstudent på programmet museologi og kulturarvstudier på UiO. Hans masteroppgave tar for seg hvordan Belfast minnes skipet Titanic og dens historie. Gjennom å analysere bydelens bylandskap, arkitektur og gjenstander ønsker han å forstå hvordan Belfast har brukt arven etter skipet til å gi nytt liv til byen. 

Emma Pernille Nes går siste året på grunnskolelærer 5. - 10. og skriver master i samfunnsfag. I masteroppgaven ønsker hun å undersøke hvordan lærere bruker og arbeider med film i undervisningen om Holocaust. 

Lili Reitmeyer studerer museologi og kulturarvstudier ved UiO. Masterprosjektet hennes handler om utstillingene på Grinimuseet. I oppgaven ønsker hun å gå grundig gjennom utstillingenes utseende, narrativ og funksjonalitet. 

Eirin Lie har akkurat fullført sin mastergrad på lektorprogrammet i historie ved UiO og jobber nå som formidler ved Grinimuseet. Sigrid Helliesen Lund, Lise Børsum og Gerd Pettersen tok alle en enorm risiko for å hjelpe jødene med å flykte under andre verdenskrig. Oppgaven ser på deres vei inn i hjelpearbeidet for jøder, og analyserer om kjønn og klasse var relevante faktorer for hvordan de kom inn i hjelpearbeidet og for måten de hjalp på.

  • Formidler Kristian holder foredrag. Vi ser ryggen på et 30-talls personer som har ansiktet rettet mot Kristian og en power point.
    1/1
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1