Hopp til hovedinnhold
 /

Sykdom og død på 1740-tallet

Store Hvam var i si tid en av Romerikes største og mest velstående gårder. 

Midt på 1700-tallet var Helle Christensen eier av Hvam. Han var gift med Anne Nilsdatter Ouli fra Sør-Odal. De levde etter det vi veit i Svalgangsbygningen, som da var ganske ny.

  • John Meyer akvarell fra 1892. Viser hvordan bygningen så ut da den var ny.
    1/1

Men velstand og rikdom beskytta ikke alltid mot sjukdom og ulykker.

 /

Helle og Anne fikk 10 barn, men fikk bare se fire av dem vokse opp.

  • Bildet viser døden som henter et barn.
    1/1
 /

Åra 1739 til 1742 var prega av en sammenhengende rekke dårlige kornår. Året 1740-41 skal ha vært svært kaldt. 

De dårlige tidene gjaldt ikke bare Norge, men hele Europa. Dette førte til rein hungersnød og dårlig kosthold som ga folk dårlig motstandskraft mot sjukdom.

I 1742 og -43 herja blodgang/blodsott voldsomt på Østlandet. I dag kjenner vi sjukdommen bedre som dysenteri, en smittsom tarminfeksjon som fører til diaré, ofte blodig. Disse åra ble prega av svært høy dødelighet.

Fødte og døde i Nes i 1739 – 1742

Fødte og døde i Nes i 1739 – 1742
Årstall Fødte Døde
1739 113 76
1740 114 144
1741 99 195
1742 31 441
 /

Helle og Annes 10 barn

Christen, Kari og Marthe, født mellom 1733 og 1737, levde opp og ble voksne.

Anne, født 1739, død 1741

Nils, født 1741, død 1742

Antonius, født 1742, død 1743

Tre barn døde altså i de vonde åra tidlig på 1740-tallet.

Men det var ikke over, for på slutten av 1740-tallet kom ei ny krise, og familien mista på ett år de tre barna som var født siden forrige kriseperiode:

Margrete, født 1743, død 1748

Anne, født 1745, død 1748

Helle, født og død 1748

  • Grafen viser hvem av barna som døde når. Fra 1730 og utover til 1750.
    1/1
 /

Hvamsbondens rikdom og velstand var ingen garanti mot sorg og elendighet.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1