<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Gamle Hvam museum
Photo/Background /

Kjona

Kjona på Gamle Hvam kommer fra gården Funni. Den skal ha blitt bygd en gang i 1700-tallets andre halvdel. På 1930-tallet ble den først flytta til Hvam landbruksskole, og på 1980-tallet kom den til museet. 

  • Kjone (Foto/Photo)
    1/1
    Tom Jøran Bauer/MiA

Hva ble kjona brukt til?

I kjona tørket man korn, malt og lin. I første etasje er det et ildsted, og i andre etasje lå det som skulle tørkes, enten på spiler eller på et klede av hestetagl og bust. Man kunne også kombinere spiler og klede.  

Det skal ha blitt tørka malt til ølbrygging i kjona så seint som i 1903-1904. 

Fordi man fyrte i kjona, var bygget utsatt for brann. Mange kjoner brente rett og slett opp. På grunn av dette var det vanlig at kjona stod et stykke unna de andre husa på gården. 

Det er ingen pipe på kjona. Når det ble fyrt, sev røyken ut av sprekker og andre åpninger. 

Photo/Background /

På gammelnorsk het huset kylna, som trolig er avledet fra latinsk culina, som betyr kjøkken. 

Betegnelsen finner vi første gang i Magnus Lagabøters landslov fra 1273. Der nevnes "kylnueldr", som noe som er nødvendig og derfor tillatt på gården. 

Torgeir Kylnusvart

I et brev fra 1343 fra Holter på Romerike nevnes en mann som het Torgeir Kylnusvart. Han hadde fått dette tilnavnet fordi det var svart og sotete i kjona, der han må ha hatt mye å gjøre. 

Photo/Background /

Nye tider for kjona på Hvam

Dessverre er kjona i dårlig forfatning. For å ta best mulig vare på den for ettertida, er det bestemt at den skal flyttes innendørs. Riksantikvaren har godkjent tiltaket, og kommunen har gitt tillatelse til flytting. 

Hver stokk merkes nøye, og deretter skal bygget plukkes ned stokk for stokk. Hver stokk skal fraktes i en slags båre. 

  • Kjona med merking (Foto/Photo)
    1/1
    Foto: Mari Marstein/MiA

Enkelte stokker i konstruksjonen har stort preg av aldersved, det vil si at det er fra trær som har oppnådd høy alder før de ble felt. De knyttes gjerne til bygninger fra 1700-tallet og tidligere. Å ta vare på dette er viktig med tanke på å bevare kildemateriale. 

Photo/Background /

Hvor skal kjona flyttes?

Bak stallen, i hjørnet på låven, er det et stort rom som er åpent fra bakke til tak. Her er det plass til hele kjona. Publikum skal få se bygget via låvekjøringa over stallen. 

Dette grepet gjør at vi kan stoppe forvitringa av tømmeret og ta vare på kjona uten å bytte ut bygningsdeler. 

Følg gjerne med på facebook for å se bilder fra selve prosessen med flyttinga. Dette blir spennende!