Hopp til hovedinnhold

Fattig i Skedsmo for 100 år siden

Hvem var de fattige og hvordan tok man seg av dem før i tiden? I 1900 bodde det 42 mennesker på fattiggården Huseby. Hvem var de, og hvem var de fattige som ikke fikk plass på fattiggården?

  • 1/1

Utstillingen vises i Drengestua. Det første rommet du kommer til forteller hvordan lovverket og situasjonen for de fattige har endret seg fra de første fattiglovene kom til i dag, som begrepet fattig ikke lenger finnes i lovverket! Presten på Huseby i 1809 mente at ingen burde motta fattighjelp før de  hadde forsøkt på alle tenkelige måter å skaffe seg nok mat på, inkludert å bruke mose i brødet. Statistikken viser at nesten ingen av de fattige var det "selvforskyldt", av drukkenskap eller latskap, men de hadde mistet sin forsørger eller var selv kroppslig ute av stand til å forsørge seg selv.

I det neste rommet møter du mange av dem som bodde på fattiggården i 1900 og får høre deres historier.


  • 1/1