Museets samlinger

Ullensaker museums samlinger omfatter både Ullensaker bygdesamling og senere innsamlede gjenstander, fotografier og en mengde arkivmateriale, såkalte privatarkiver, fra lag og foreninger eller fra enkeltpersoner.

Arkiver