<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Åpningstider og priser 2017

Mai og juni

Første åpningsdag: 25. mai kl. 12.00-16.00

Deretter:

Tirsdag - fredag: kl. 10.00 - 15.00

Lørdag og søndag: kl. 12.00 - 16.00

Stengt mandager, også 2. pinsedag

Juli og august

Mandag - fredag: kl. 11.00 - 16.00

Lørdag og søndag: kl. 12.00 - 16.00

Dette gjelder til og med 20. august.

​27. august:  GAMLE-HVAMSDAGEN, kl. 12.00 - 16.00. Gudstjeneste med barnedåp kl. 11.00. 

Oktober

3. og 4. oktober: kl. 11.00 - 15.00. Høstferieaktiviteter. 

Desember

10. desember: kl. 12.00 - 16.00. Førjul på Gamle Hvam. Priser

Vanlige priser:
Voksne:                80,-
Barn:                     40,-
Honnør:                70,-
Familie:                200,-
(Familiebilletten gjelder foreldre eller besteforeldre med egne barn/barnebarn under 16 år.)

Gamle-Hvamsdagen 27. august:
Voksen:               150,-
Barn:                     80,-
Honnør:               120,-
Familie:                350,-

Førjul 10. desember:
Voksen:               120,-
Barn:                     80,-
Honnør:               100,-
Familie:                300,-


Gruppepriser i museets åpningstid:
Flere enn 10 personer: kr. 60,- pr. person. Summen skal betales samlet.
Gjelder bare på ordinære besøksdager.

Sesongbillett familie: kr. 400,- 
Sesongbillett enkeltpersoner: kr. 160,- 
Sesongbillett honnør: kr. 140,-
Sesongbilletten gjelder ikke på Gamle-Hvamsdagen og Førjul.

Barnehager, skoler, voksenopplæring:
Barnehagebarn, skoleelever, voksenopplæring, ansatte, lærere/ledere, foreldre/foresatte: kr. 30,- pr. person.

• Dette gjelder også for barn under 5 år når de kommer sammen med barnehagen.
• Familiebarnehager der de voksne skal betale for seg selv og sine barn: behandles som ordinære besøkende.

Sykehjem og dagsentre, i museets åpningstid:
Kr 30,- pr. person uansett antall (gjelder både pasient og ledsager).

Ledsager for funksjonshemmet ved enkeltbesøk:
Den funksjonshemmede betaler vanlig pris (voksen, honnør eller barn), mens ledsageren går gratis (”ledsagerordningen”).