<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Vikingspelet anno 2022: Slaget ved Nitja

Det er nå akkurat 1000 år siden det store slaget som endret raumernes hverdag her på Raumariki. Olav Digre kjempet mot bøndene og vant.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Slaget ved Nitja viser raumernes stå-på-vilje, selv om de kjente til kong Olav og hans blodige fremferd og maktdemonstrasjon. Denne urokkelige troen på at man sammen kan vinne er også å smake på i årets femte og siste del av vikingspelet "Før Slaget".

Husebyspelene ønsker velkommen til en forestilling som er delt opp som vandreforestilling i mindre publikumsgrupper med en stor felles slagscene som avsluttende på forestillingen.

Det vil også være vikingmarked før forestilling.

Billetter: 

  • Voksne: 150kr 
  • Barn: 100kr