<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Sagmesterboligen Nebben

Nebben ble flyttet il Skedsmo bygdemuseum i 1976 og innredet slik den kan ha sett ut på 1890-tallet.

  • Stua i sagmesterboligen.
    Stua i sagmesterboligen.

I Sagdalen ble det drevet sagbruk i mange hundre år. Sagmesteren hadde plikt på seg til å huse både sagarbeidere og plankekjørere, og trengte derfor et større hus enn det vanlige arbeidere og husmenn hadde. Nebben er derfor stort, selv om det er en arbeiderbolig. 

Da jernbanen og dampsagene kom rundt 1850 flyttet det meste av sagvirksomheten så å si umiddelbart til Lillestrøm, men sagmesteren ble boende i flere tiår. Da huset ble flyttet til museet ble det innredet som det kan ha sett ut på 1890-tallet.