<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Fattiggårdsfolk

I utstillingen får du møte fattiggårdsbestyrer Syprian Steffensen i samtale med tilsynskommiteens formann, Adolf Brånås, og fattiggårdens kokke Ingeborg. Du kan også høre lille Marens samtale med den døende Skinnfell-Marja.

  • Barn sitter på gulvet i gammeldagse kostymer og lytter til historien om lille Maren og Skinnfell-Marja.
    Alle 2. klassinger i Skedsmo kommer til Skedsmo bygdemuseum som en del av Den kulturelle skolesekken. De får prøve å bo på fattiggården, og her lytter de til lydspillet om lille Maren og Skinnfell-Marja. Trine Grønn Iversen