<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Fattiggården

DKS-tilbud for 2. trinn i Skedsmo kommune, men et tilpasset opplegg kan også bestilles av andre skoler.

    • 2. klassejenter i gammeldagse kjoleforklær og skaut som forsøker å bære vann med åk.
      Vannbæring med åk er en av arbeidsoppgavene som elevene får prøve seg på. MiA/Trine Grønn Iversen