<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

40 000 brød

Utstilling om mat og landbruk som vises i andre etasje i Drengestua.

  • Glimt fra utstillingen "40 000 brød" i Drengestua.
    Fra utstillingen "40 000 brød" i Drengestua. MiA/Trine Grønn Iversen

I vårt distrikt er det en pågående kamp mellom ulike interesser, bevaring av jordbruksjord og utbygging til den hurtigvoksende befolkningen. Skedsmo bygdemuseum har vært midt oppi dette i flere år, og nå er utbyggingen i full gang på Husebyjordet. På dette jordet kunne det dyrkes korn tilsvarende 40 000 brød. Det tilsvarer nok mat til at 110 voksne mennesker kan spise seg mette i et helt år.

Utstillingen "40 000 brød" forteller om forholdet mellom mat og jordbruk. Vi i Norge produserer i dag under halvparten av den maten vi spiser. I motsetning til dette levde de så å si utelukkende av kortreist mat for 150 år siden.

Samtidig med en sterk befolkningsvekst de siste 200 årene har det blitt stadig færre bønder, men større produksjonsvolum på grunn av bedre kunnskaper om jord og gjødsel og bedre og mer effektive landbruksredskaper.

Utstillingen passer både for barn og voksne. Det er «fare for fakta» i utstillingen, men det er også plass til lek og utforskning. Enkelte ting er det bare ment at barna skal se, slik at de kan fortelle hva de ser til de voksne.

Tresking i Skedsmo

Vi benytter QR-koder i utstillingen. På den måten kan publikum blant annet høre Kristian Hauglid og Jørgen Hauglid fortelle om treskemetoder fra sin barndom og ungdom på 1910-og 20-tallet.

  • Kristian Hauglid og Jørgen Hauglid forteller om treskemetoder.