Hopp til hovedinnhold
src="https://dms-cf-04.dimu.org/image/019EBxEdJiz34?dimension=1200x1200"/>

Polarskuta

Fredag 11. januar 1901 sitter Roald Amundsen  i Tromsø og skriver brev til sin bror Leon.​

src="https://dms-cf-10.dimu.org/image/019EBxEQ6HjV3?dimension=1200x1200"/>

"Jeg har nu en ca. 60 tons jagt i sigte, hvilken jeg antaglig med fulde fangstredskaber faar for 8000 kr. Meningen min er derpaa at hyre mandskab og gaa herfra i midten av april."

Åtte dager senere skrives kontrakten. Roald Amundsen kjøper en hardangerjakt, bygget i 1872. Båten er like gammel som han selv.

Skuta heter Gjøa, oppkalt etter konen til en tidligere eier.

Amundsen beholder navnet.

src="https://dms-cf-09.dimu.org/image/019EBxEQ6HjZX?dimension=1200x1200"/>

"Jeg H. C. Johannesen sælger herved til hr. Roald Amundsen mit eiende jagtfartøi. Gjøa med dets nu tilhørende inventar, ishavsfangstredskaber og fade, 2 – to – fangstbaade og 1 – en – hæksbaad alt i god forsvarlig stand for en kjøbesum af Kr. 9750 – ni tusind syv hundrede og femti kroner [...]"

I april 1901 setter Gjøa seil mot Grønlandshavet. 

Turen går vestover, mot iskanten langs Grønlands østkyst og deretter mot Spitsbergen på Svalbard. Planen er å drive fangst og utføre oseanografiske undersøkelser for Nansen. I tillegg er det en mulighet for Amundsen å bli kjent med skuta og isen.

De er 13 mann om bord. Som styrmann har Amundsen med den tidligere eieren av Gjøa, Hans Christian Johannesen, i tillegg er Amundsens sersjant fra militæret, Peder Ristvedt, med om bord.


Amundsen skaffer seg et fotografiapparat før avreise.

I 2015 ble flere av fotografiene han tok gjenfunnet i hans hjem på Svartskog.

 • 1/7
  De møtte flere andre fangstfartøy på ferden.
 • 2/7
  Arbeid på dekk.
 • 3/7
  Kutteren Success fra Tromsø var en av flere skip de møtte på toktet.
 • 4/7
  Fangst i isen med småbåt.
 • 5/7
  Et av de andre fangstfartøyene fotografert fra Gjøa.
 • 6/7
  Gjøa ved iskanten.
 • 7/7
  En hvil på land blant drivtømmer.

Det er blitt juli når de ankommer Danskøya nordvest på Spitsbergen.

Der ligger flere skip, blant annet en tysk nordpolsekspedisjon. Ekspedisjonen er ledet av Oskar Bauendahl, en mann Amundsen senere omtalte som:

Foto: Nasjonalbiblioteket src="https://dms-cf-09.dimu.org/image/019EE5E75CoHc?dimension=1200x1200"/>
Foto: Nasjonalbiblioteket

Bauendahl hadde et sterkt ønske om å komme til Nordpolen. 

Den opprinnelige planen inneholdt vindmøller og taubane. Det mislyktes med en gang han kom i isen. 

Etter det mislykkede forsøket overvintrer Bauendahl og ekspedisjonen i en gammel hytte på Danskøya. Når Roald Amundsen kommer på visitt avslører Bauendahl en ny absurd plan for å nå Nordpolen: 

Båten, som egentlig bare er en flåte, blir bygget av materialer de finner på Danskøya. Av flere blir den bare omtalt som «et flytende misfoster med to master».

 • 1/1
  Bauendahls flåte liggende blant diverse bygningsmaterialer på Danskøya. Fotografi funnet i Roald Amundsens hjem. Foto: Follo museum, MiA

Amundsen har ikke tro på prosjektet og oppsøker Bauendahl en siste gang for en prat.

src="https://dms-cf-03.dimu.org/image/019EBxErBwR2m?dimension=1200x1200"/>

Den 4. september, etter nesten 5 måneder på tokt, er Gjøa tilbake i Tromsø. 

 • Kart med ruten "Gjøa" gjorde på sitt første tokt under Amundsen. Foto: Nasjonalbiblioteket.


Fangsten de har med er 1200 sel, 2 hvalross, 2 isbjørn og 1 narhval. 

I tillegg til flere kasser med vitenskapelig dokumentasjon til Nansen.
På toktet er det gjennomført temperaturmålinger, loddskudd for å måle havdybde, flaskeposter og andre undersøkelser.

Amundsen har med seg både erfaringer og kunnskap som skal bli verdifulle videre. 

Kapittel 4

Kapittel 2

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1