<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Gamle Hvam museum
Photo/Background /

Hagen og plantesamlingas historie

Dagens hage på Gamle Hvam er skapt etter 1990. På det samme området har vært ulike hager tidligere. Her presenteres historien i bilder fra 1895 til 2020.


Gamle Hvam ca 1895 (Foto/Photo)

Foto ca. 1895

Det eldste bildet vi har av hagen er tatt ca. 1895 av Caroline Colditz. Hun var fotograf og bodde i Christiania. Hun tok inn losjerende i leiligheten sin i Munkedamsveien 13. 

En av disse var Kristian Hvam, nevø av søsknene Martin og Karen Hvam, som var Store Hvams siste eiere. Caroline Colditz har nok vært med Kristian til Hvam på besøk.  


Gamle Hvam 1910 (Foto/Photo)

Foto ca. 1911

Neste bilde er fra ca 1911, like etter at Akershus amt hadde overtatt gårdene Store-Hvam, Lille-Hvam og Tomter for å anlegge Akershus landbruksskole. På bildet over her ser vi at de to lønnetrærne sør for Gulbygningen er plantet. 

Hagen er fortsatt inngjerdet. Det som var innafor gjerdet skulle beskyttes mot beitende husdyr. 

Flyfoto 1961 Widerøe (Foto/Photo)

Foto 1961

Fram til 1972 ble Gulbygningen brukt som bolig for landbruksskolens ansatte. Rundt bygningene ble det dyrket poteter, grønnsaker og bær. 

I 1970-årene ble bygningene restaurert og hele tunet ble tatt i bruk som museum. Det gamle grønnsakslandet ble lagt ut til plen. Slik var det da Tom Jøran Bauer og Mari Marstein kom som nyansatt bestyrerpar i 1980.


Photo/Background /

Fra 1980 til 2000

Det var ikke mange prydplanter her i 1981, se bakgrunnsbildet. I vestveggen på Gulbygningen sto en pion. "Det er ei gammal bonderose", fikk Mari høre. Den ble kalt for "Karen Hvams pion" og vokste ved alle småbrukene som var skilt ut fra Hvam.

Denne pionen er Maris spesielle forskningsfelt, og hun har fått godkjent sortsnavnet 'Nordic Paradox' for den. 

Paeonia 'Nordic Paradox' ved Gulbygningen (Foto/Photo)

Paeonia 'Nordic Paradox' ved Gulbygningen

I 1980 vokste det det to syriner - Syringa  ved Gulbygningen, og ved inngangen til tunet sto det en syrin og en duftskjærsmin - Philadelphus

Gammel syrin ved Gulbygningen (Foto/Photo)

Gammel syrin ved Gulbygningen

Philadelphus ved inngangen til tunet (Foto/Photo)

Duftskjærsmin ved porten

Mari ønsket å få inn flere planter, slik at tunet ble mer levende. Styreleder i Gamle Hvams venner, Søren Vandsemb, oppvokst på Hvam, ga oss stauder og roser hjemme fra gården. Dette var gamle planter som stammet fra landbruksskolens første tid. 

Bed 6 og 7 (Foto/Photo)

Gjerdesolhatt fra Vandsemb

Hurdalsrose (Foto/Photo)

Hurdalsrose fra Vandsemb

Jordmor Anne Tvethaug (Foto/Photo)

Anne Tvethaug og Mari Marstein

Jordmor Anne Tvethaug, født 1903, var en svært god informant. Hun skaffet sengetøy til museets senger, og hun fortalte om gårdshagene i Nes tidlig på 1900-tallet. 

Hun har æren for at den gamle stauden stor stjerneskjerm, Astrantia major, på ny var blitt populær her i bygda. Hun brukte det gamle navnet "grå dame". 

Vår plante kommer fra Horgen i Vestre Udnes, men de hadde opprinnelig fått den fra Anne. 

Stor stjerneskjerm (Astrantia major) (Foto/Photo)

"Grå dame" fra Horgen i Vestre Udnes


Da det ble kjent at Gamle Hvam var interessert i gamle hageplanter, begynte folk å henvende seg, både med planter og med historier. 


Photo/Background /

Fra 2000 til 2010

I denne perioden begynte en systematisk dokumentasjon av plantene på Gamle Hvam. 

Vi skrev ned alt giverne kunne fortelle om historien, hvor og hvem planten kom fra, når den var samlet inn, beskrivelse, blomstringstid og hvor den var plassert i bedene. 

Plantene ble merket med egne skilt. 

Planteskilt (Foto/Photo)

Planteskilt

Mari kom med i arbeidet med norske genressurser i 2003. I fem år reiste hun rundt og samlet inn stauder til Oldemors hage i Botanisk hage i Oslo. Var det overskudd av en plante som var relevant for vårt område, fikk hun ei rot til Gamle Hvam. 

Samlinga fikk status som klonarkiv for Norsk genressurssenter. Et klonarkiv er ei samling planter som må vokse på egen rot for å bevares. 

stauder Weholdt (Foto/Photo)

Fra hagebesøk på Ringerike i 2004

Innsamling Lesja 2008 (Foto/Photo)

Innsamling i Gudbrandsdalen 2008

Plantesamlinga vokste gradvis, år for år. På det meste omfattet den nær 260 aksesjoner, det vil si innsamlede planter. 

I forbindelse med drenering på tunet i 2018 og 2019 ble samlinga revidert. Planter som ikke kunne følges tilbake til før 1950, ble fjernet. Dessuten fjernet vi noen dubletter. 

Ved utgangen av 2020 omfatter Gamle Hvams plantesamling 211 registrerte stauder og ca 20 roser og prydbusker.  

Photo/Background /
Bed 11 (Foto/Photo)

Arbeidet i 2021

Mange har bidratt til at Gamle Hvams plantesamling er blitt en attraksjon. Folk har delt både vakre planter og historier mange kan kjenne seg igjen i. 

I dag konsentreres arbeidet om formidling, skjøtsel og bestemmelse av ulike kultivarer innen utvalgte arter. En kultivar er en krysning som er introdusert i handelen med et særskilt sortsnavn, for eksempel Paeonia lactiflora 'Albert Crousse'. 

Paeonia lactiflora 'Albert Crousse' (Foto/Photo)

Paeonia lactiflora 'Albert Crousse'.

Narcissus Ice Follies (Foto/Photo)

Narcissus 'Ice Follies'

Phlox paniculata 'Mia Ruys' (Foto/Photo)

Phlox paniculata 'Mia Ruys'

Hagevandring mens pionene blomstrer. (Foto/Photo)

Hagevandring 2013

Interessen blant publikum er stor. Hagevandringene i månedsskiftet juni-juli har vært populære.