<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Stemmer fra Irak

Hva skjer i Irak akkurat nå og hvordan kan en ung mann fra Baghdad påvirke det hele fra Drøbak?

Hver gang Ahmed Falah legger ut et bilde via sine offentlige profiler, blir de lastet ned, printet ut og brukt i demonstrasjonene i Irak. Dette har gjort ham til en viktig stemme i de demokratiske kampene der.

Hva betyr tegningene og hvorfor treffer de så hardt?

Avistegner Ahmed Falah og poet og journalist Omar al-Jaffal er fettere og måtte begge flykte fra Baghdad for seks år siden. Ahmed satt lenge i flyktningeleire i Indonesia før han kom til Drøbak i mai gjennom ICORNs Fribyordning. Drøbak er en friby for forfulgte avistegnere og Ahmed er femte kunstner som får opphold her. Omar bor nå i Düren I Tyskland. De har ikke sett hverandre på seks år, før de denne helgen møtes i Norge.

Sammen vil de snakke om hvordan det er å være irakisk i dag, både for de som fortsatt er i landet og de som må leve i eksil. Omar vil fremføre dikt og prosa, og Ahmed vil vise og forklare om tegningene sine.

Dette blir en helt unik mulighet til å få innblikk i en virkelighet ikke mange i Norge kan kjenne seg igjen i.

Samtalen foregår i hovedsak på arabisk men oversettes til engelsk.

Velkommen til en viktig og spennende ettermiddag med lett servering.
Gratis men med påmelding til Bianca.Boege@mia.no

Avistegnernes hus, Lindtruppbakken 1, Drøbak
Søndag 10.november kl 15-17