<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Stemmer fra Irak

Hva skjer i Irak akkurat nå og hvordan kan en ung mann fra Baghdad påvirke det hele fra Drøbak?

  •  (Foto/Photo)

Hver gang Ahmed Falah legger ut et bilde via sine offentlige profiler, blir de lastet ned, printet ut og brukt i demonstrasjonene i Irak. Dette har gjort ham til en viktig stemme i de demokratiske kampene der.

Hva betyr tegningene og hvorfor treffer de så hardt?

Avistegner Ahmed Falah og poet og journalist Omar al-Jaffal er fettere og måtte begge flykte fra Baghdad for seks år siden. Ahmed satt lenge i flyktningeleire i Indonesia før han kom til Drøbak i mai gjennom ICORNs Fribyordning. Drøbak er en friby for forfulgte avistegnere og Ahmed er femte kunstner som får opphold her. Omar bor nå i Düren I Tyskland. De har ikke sett hverandre på seks år, før de denne helgen møtes i Norge.

Sammen vil de snakke om hvordan det er å være irakisk i dag, både for de som fortsatt er i landet og de som må leve i eksil. Omar vil fremføre dikt og prosa, og Ahmed vil vise og forklare om tegningene sine.

Dette blir en helt unik mulighet til å få innblikk i en virkelighet ikke mange i Norge kan kjenne seg igjen i.

Samtalen foregår i hovedsak på arabisk men oversettes til engelsk.

Velkommen til en viktig og spennende ettermiddag med lett servering.
Gratis men med påmelding til Bianca.Boege@mia.no

Avistegnernes hus, Lindtruppbakken 1, Drøbak
Søndag 10.november kl 15-17

  •  (Foto/Photo)