Hopp til hovedinnhold

SNITT // KUNSTNERBØKER

Amalie Rugård Jensen, Kari Kolltveit, Matilda Skoglund, Maria Viirros og Anna Weilhartner

Denne utstillingen er viet boken som kunstnerisk medium. Fem ulike kunstnere viser forskjellige måter å forholde seg til mulighetene og begrensningene i bokformatet på. Felles for dem er at de hver for seg utfordrer rammene for hva en bok er, og hva den er til for.

Utstillingen åpnes lørdag 9. september kl. 12.00 av Victoria Rowena Browne, førsteamanuensis i grafisk kunst og publisering ved Kunsthøgskolen i Oslo.

  • Anna Weilhartner

Avistegnernes hus ønsker å vise noe av det som foregår innen selvpublisering og kunstnerbøker i Norge akkurat nå, og synliggjøre betydningen av denne aktiviteten innenfor infrastrukturen som legger til rette for offentlige ytringer og ytringsfrihet. Som kjent blir visuelle kommentarer om aktuelle saker mindre og mindre prioritert i pressen, og dens former og utøvere migrerer til andre medier og overflater for å nå ut til et publikum utenfor kunstfeltet selv – blant dem selvpublisering og kunstnerbøker. På Avistegnernes hus vil vi gjerne snakke om dette, og også vise kunnskapen, ferdighetene og håndverket det innebærer å lage sin egen utgivelse.

  • Amalie Rugård Jensen

Amalie Rugård Jensen

Amalie Rugård Jensen (DK) arbeider med litografi, boktrykk, tegning, tekst og innsamling av objekter. Som utgangspunkt for praksisen er en sterk tiltrekning mot narrativer og fortellinger. Jensen har bakgrunn som papirkonservator, noe som har gitt henne en forkjærlighet for teknikker og materialer som i seg selv forteller en historie. Jensen har en Bachelor i papirkonservering (Kunstakademiets skoler for Arkitektur, Design og Konservering 2019) og en Bachelor i medium- og materialbasert kunst (Kunsthøgskolen i Oslo 2022). Hun holder nå på med masterutdanning i medium- og materialbasert kunst ved samme sted.

  • Kari Kolltveit

Kari Kolltveit

Kari Kolltveit (NO) har Master i medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo (2022) og Bachelor i grafikk og tegning fra samme institusjon (2020). Hun har også utdannelse innen typografi og bokdesign, noe som ofte kommer til uttrykk i arbeidene hennes. Kolltveit bruker trykk, publikasjoner og objekter for å tematisere politikk, sårbarhet og strategier for overlevelse. Hun forsøker å finne mening i det absurde og meningsløse i det hun ser på som en kaotisk, irrasjonell og truende verden.

  • Mathilda Skoglund

Mathilda Skoglund

Mathilda Skoglunds (SE) praksis baserer seg på kunstnerbøker, poesi og grafiske trykkemetoder. Med boken som medium skaper hun en nær kommunikasjon mellom materialitet og romlighet. Det langsomme arbeidet med gammeldagse blytyper muliggjør en nærhet til teksten, som for Skoglund står i kontrast til de mange raske mediumene som ellers brukes til tekst. Skoglund går i sitt siste år på bachelorutdanningen medium- og materialbasert kunst, grafikk og tegning på Kunsthøgskolen i Oslo.

  • Maria Viirros

Maria Viirros

Maria Viirros (FI) er en interdisiplinær kunstner og tatovør som fascineres av prosesser som former samfunnet, slik hun ser det: Tatoveringer, trykk, skrift og digitale teknologier. Ved å blande kunstformer forsøker hun å utfordre grensene for kunstproduksjon, og å påkalle frigjørende endring gjennom forandringer av den materielle verden. Viirros har en Master i medium- og materialbasert kunst (Kunsthøgskolen i Oslo 2023).

  • Anna Weilhartner

Anna Weilhartner

Anna Weilhartner (NO) bruker kunstnerbøker som sitt kunstnerisk språk. Arbeidet hennes inngår ofte en dialog med andre kunstformer som musikk, poesi, fotografi eller maleri. Bokformatet med sine sekvenser av sider gir henne mulighet til å belyse steder, begivenheter og mennesker fra ulike vinkler. Hun har en Master i medium- og materialbasert kunst (Kunsthøgskolen i Oslo 2022) og arkitektur (University of Applied Arts Vienna 2008).

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1