Hopp til hovedinnhold

Historisk utstilling i Drøbak 19.juni - 10.oktober 2021 - om skatter fra avistegningens begynnelse, og mannen som samlet dem. 

Vi åpner kofferten!

Avistegning handler om å dokumentere og analysere sin samtid. Formen har vært i stadig endring, fra vitsetegninger til observasjoner med eller uten satirisk eller kritisk blikk. Da Avistegnernes hus fikk en henvendelse fra en familie som hadde arvet over 100 innrammede avistegninger fra sent 1800 og tidlig 1900-tall var vi selvfølgelig interessert.

Det var rett og slett en skatt, signert noen av de viktigste tegnerne fra den tiden. Men de rammet en enda større historie: historien om mannen som hadde samlet dem, om trangen til opplevelse og formidling, via tegning, reisebrev, foredrag og håndkolorerte glass-dias. Hans liv og tidsånden han levde i er en viktig forståelsesramme for samlingen.

Peter Birger Holte – eller ”Onkel Birger” som han har blitt for oss – ble født i Tromsø i 1874. Han måtte skrinlegge sin første jobb på en ishavsskute som 14 åring, da han verken var konfirmert eller hadde tillatelse fra sin far. Men ut ville han. Det ble Sør-Afrika i 1902, Brasil i 1907, Argentina i 1908, Nord-Amerika i 1909... Da han fikk Spanskesyken i 1919 og beordret en lengre sjøreise av sin lege, var det ikke lenge før ferden gikk til Zanzibar og Seychellene. Så rettet blikket seg mot nord, og fra 1924 ble reisene konsentrert om Norge, Færøyene, Svalbard og Island. I 1928 var han med på å starte Trampelaget, senere Traveller’s Club i Norge, og i nekrologen ble han kalt en av Norges mest bereiste menn. 

Birger ønsket å være oppdager og globetrotter i en tid der reiser for første gang var mulig på en større skala. Det britiske imperiet - som på dette tidspunktet strakte seg over rundt 35 prosent av verdens totale landområde, og omfattet en fjerdedel av verdens befolkning - hadde åpnet for reise for nysgjerrige europeere. De bygget flotte hotell og la togskinner, og nyetablerte Thomas Cook organiserte lystreiser.

Det er ikke vanskelig å forstå Onkel Birgers sitring etter å reise ut på oppdagelsesferd. Han likte å kalle seg ”tramp”, en som loffet rundt for egen maskin, og sov ofte under åpen himmel. Han jobbet seg fra sted til sted, som bartender, lokfører, cowboy, og etter hvert også ingeniør. Men han var også del av den hvite elite som nøt flotte hotell, slavehjelp og storstilte trofejakter.

De fleste av oss ønsker å ta med oss noe fra de stedene vi drar, om det er en stein fra stranden eller en miniatyrstatue fra en markedsbod. Birger tok også med seg lærdom til Norge. Han utdannet seg til Bergverksingeniør i Sør-Afrika og kom hjem og bygget det nå vernede Meierikvartalet i Tromsø. Han lette etter gull i Los Angeles og diamanter i Sør-Afrika, og dro hjem til Finnmark for å finne begge deler i Pasvikdalen.

Birgers liv må ses i lys av sin tid. Perioden mellom 1789 og 1914 er kalt ”Det lange 1800-tallet” og starter med den franske revolusjonen og avsluttes ved utbruddet av første verdenskrig. Tiden var preget av ekstreme politiske forandringer i Europa, med kriger og revolusjoner, flere nye ideologier, og sterk nasjonalisme, imperialisme og militarisme. Det involverte utnyttelse, vold og plyndring av naturressurser. Samtidig bredte nye disipliner som antropologi, geografi og naturhistorie om seg. Onkel Birgers historie er også Norges historie.

Vi vil ta Onkel Birgers kofferter ned fra loftet og se på historien med nypussede briller. I denne bagasjen er det tegnede skatter fra et nylig selvstendig Norge. Det er spaserstokker og tropehjelmer. Det er skjell og støttenner. Det er gull og gråstein. Det er drømmer og skjeletter. La oss løfte lokket varsomt. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1