Hopp til hovedinnhold

Odd Einarson // Speil for tidens trollskap

Odd Einarson er kjent som karikaturtegneren som kjørte rundt i bobilen Ruslebo og tegnet over en halv million nordmenn mellom 1947 og 1985. Men hvem var han før dette? Og hva drev ham ut i bohemtilværelsen?

I samarbeid med Kragerø kommune kan vi vise historien om satiretegneren Einarson, med originalarbeider fra vittighetsbladene "Trollspeilet" og "§100". Utstillingen åpnes 17. juni kl 12 av Oddvar Einarson, Odd Einarsons sønn, og Frode Fanebust, barnebarn av Odd Einarsons samarbeidspartner og redaktør Toralv Fanebust.

 • Satiretegning av et stort troll, med krone på hode og hakekors på halen, og med flere tekstplakater på kroppen der det står bl.a "KAPITALISME" og "DIKTATUR" som står og fillerister en stereotypisk nordmann.
  1/1
  Odd Einarson, "Kong Tvang", satiretegning fra 1935, redigert ca. 1965. Tegningen eies av Kragerø kommune.

ODD EINARSON (1910 - 1991)

Karikaturtegneren Odd Einarson i sitt rullende atelier Ruslebo var et kjent syn langs veier og på torg i hele Norge. I nesten 40 år reiste han rundt og foreviget folks lyter og skavanker mot betaling. Mer enn en halv million nordmenn har fått portrettet sitt gjengitt i Einarsons karikerende strek, til både glede og forargelse for dem det gjaldt. “Lær å le av Dem selv” var slagordet.

 • Foto av Odd Einarson i bobilen han kjørte rundt i Skandinavia i, for å tegne karikaturer.
  1/1
  Odd Einarson i sitt mobile atelier "Ruslebo"
 • Karikatur av Hitler som står på jordkloden og skyter med pistol. Kulen tar turen i krets rundt kloden for å returnere og treffe Hitler i nakken.
  Allerede i 1934 tegnet Einarson Hitler øverst på jordkloden, hvor skuddet han avfyrer mot menigmann og jødiske skriftlærde går rundt hele verden før det ender opp med å treffe ham selv i bakhodet.

Politisk penn

Men den skjeggete kunstneren hadde en langt mer politisk bakgrunn. Mot slutten av 1920-tallet vokste et sterkt samfunnsengasjement frem hos Einarson, og han kommenterte stadig oftere samfunnsutviklingen ut fra sitt kristen-anarkistiske ståsted i tegningene sine. Særlig den økonomiske politikken og det han så på som nasjonalistiske og autoritære strømninger fikk gjennomgå.

I 1932 reiste han til München for å studere under den kjente karikaturtegneren og illustratøren Olaf Guldbrandsson på kunstakademiet. Der ble han preget av det store alvoret i Europa, og opplevde selv nazismen: Ved en av Hitlers taler i byen fikk Einarson i oppdrag av Münchener Illustrierte Presse å tegne en karikatur av politikeren. Hitler kom selv bort etter talen for å ta tegningen i øyensyn og virket ikke spesielt fornærmet over den, i følge Einarson. Ikke desto mindre fikk han tilsendt trusselbrev og sjikaner fra nazister etter at tegningen hadde kommet på trykk. Da Hitler vant valget senere samme år, reiste Einarson hjem for å fortsette å kommentere fremveksten av nasjonalsosialimen og det han kaller “centralveldet” både i Norge og ute i Europa. 

 • Karikatur av en konge som ser seg i speilet og ser en avmagret mann
  Odd Einarson, utkast til forside for sitt eget sosialsatiriske tidsskrift "Trollspeilet", 1938. Tegningen eies av Kragerø kommune.

Tiden etter krigen

Etter at freden kom i 1945 trådte Einarson for alvor inn i offentligheten som en svært aktiv og tydelig kritisk stemme. Sammen med andre meningsfeller startet han opp og bidro til flere satiremagasin i de første årene etter krigen. Både §100 og Trollspeilet ble veldig populære og hadde mange abonnenter. Men Einarsons syn på rettsoppgjøret ut fra de samme kristen-anarkistiske prinsippene som før, falt i ekstremt dårlig jord i den norske offentligheten på det tidspunktet. Han ble utsatt for organiserte svertekampanjer, utfrysing og hets i en slik grad at han til slutt valgte å legge ned satirepennen for godt. I 1947 dro Einarson ut på sin første karikaturturné.

 • En karikatur av "døden" står over Norges Lover og klipper ut sider i boken. Han skal akkurat til å klippe bort §100, retten til ytringsfrihet.
  Odd Einarson, "Ytringsfriheten fjernes", 1946. Tegningen eies av Kragerø kommune.

Origialarbeider fra Kragerø kommunes samling

Denne utstillingen viser et stort antall originale tegninger fra denne første perioden i Einarsons kunstnerskap, før taktskiftet til ren karikaturtegner. Dette er tegninger Einarson selv tok vare på resten av livet og ga til Kragerø kommune like før han døde. Det finnes også noe tekst som gjengir noe av det som skjedde rundt Einarson, og som setter ytringene hans litt tydeligere inn i konteksten de ble fremsatt i. Men først og fremst er dette en utstilling som ønsker å løfte Odd Einarson som satiriker og politisk kommentator. Temaene han tar opp i tegningene sine har ikke mistet noe av sin aktualitet - snarere tvert imot - og det har kanskje heller ikke det kritiske blikket på de samfunnsmekanismene og maktstrukturene som til slutt førte til at han la ned pennen heller?

Takk

Det finnes få kilder til Einarsons kunstnerskap. Vi skylder en stor takk til boken "Karikaturtegneren Einarson. Varmefront", redigert av Eldar Einarson og Beate Straume, og til Oddvar Einarson som har delt av sitt privatarkiv. Og til Kragerø kommune som har lånt oss hele Einarson-samlingen sin. Uten dem ville det ikke blitt noen utstilling i det hele tatt.

 • Foto av et tettpakket torg i Kragerø, der alle har møtt opp for å bli tegnet av Odd Einarson
  1/1
  Einarson i Ruslebo trekker folk på Kragerø torg. Foto: Sverre Gofjeld Berg
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1