Hopp til hovedinnhold

Ny Stabelutstilling!

I ti år har vår flotte Fredrik Stabel-utstilling i 2. etasje engasjert besøkende. Da er det på tide å fornye innholdet. Heldigvis har vi opptil flere overflødighetshorn å velge fra.

Utstillingen åpner i forbindelse med vårt 25-års jubileum lørdag 15. juni 2024

Sparebankstiftelsen DNB ga i 2023 tilskudd til å oppdatere den permanente Stabel-utstillingen som til nå hovedsakelig har bestått av raderingene. Kurator Lars Aurtande samarbeider med Bianca Boege om å utvikle utstillingen. Den vil gi større plass til Dusteforbundet og tiden i Dagbladet, ikke minst det store arbeidet ektefellen Liv Stabel la ned i Fredriks kunstnerskap og hans avskrivningsbyrå, ved siden av å være samarbeidspartner og talerør utad.

I familiens rikholdige Stabelarkiv er det ikke mangel på materiale. Her er notater, skisser, bilder, brev, tegninger og avisklipp. Ved å ta inn over seg den store betydningen Stabel hadde i sin samtid, ser man tydelig hvorfor både humor og interesse har holdt seg så jevnt fram til i dag. Stadig nye besøkende oppdager humoristen, og flere etablerte kulturpersonligheter bekrefter at de fortsatt finner inspirasjon i hans unike og uærbødige humorunivers.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1