<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Jørgen Alnæs om reiseskildringens historie

Forfatter, medieviter og universitetslektor Jørgen Alnæs forklarer hvordan "Onkel" Peter Birger Holte var med på å revitalisere den norske reiselitteraturen, ved å være en av de aller første som skrev personlige, anekdotiske og sivilisasjonskritiske reiseskildringer i bl.a. «Trampeliv i tropene».

Billetter

Inngang 100,- med lett servering.

Forfatter og frifant

Jørgen Alnæs skriver i boken «I eventyret – norske reiseskildringer fra Astrup til Aasheim» hvordan Onkel Birger var på å starte en helt ny norsk bølge av reiselitteratur.

 • (Foto/Photo)
  1/1

«Startskuddet smeller i 1929, da P.B. Holte får gitt ut Trampeliv i Tropene. Med denne boka løfter Holte fram et nytt begrep, tramp, og han setter ord på en ny reise- og livsfilosofi. Allerede på de første sidene forteller Holte om «den profesjonelle tramp, mennen som ikke kan holde seg i ro, men som må trampe for trampingens egen skyld». Å trampe betyr å leve et landstrykerliv, et omflakkende liv uten fast jobb og fast bopel.»

 • (Foto/Photo)
  1/1

«Med P.B. Holte er de norske reiseskildringene på vei mot et nytt mål. Den reisende ser ikke lenger på seg selv som sivilisasjonens frontkjemper. Han setter ikke sin ære i å komme lengst inn i fremmed territorium, kartlegge og underlegge seg områder, i bokstavelig eller overført betydning. Nei, han er på vei til å bli desertør. Han vil flyte fra sivilisasjonen, han vil ikke lenger kontrollere naturen, men rømme fra sin egen kontrollerte hverdag.»

 • "Onkel" Peter Birger Holte og hans bereiste bagasje (Foto/Photo)
  1/1
  "Onkel" Peter Birger Holte og hans bereiste bagasje