<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Museumstjenesten
Photo/Background /

Quiz: Mer hus enn aker?

Finn frem penn og papir!

Photo/Background /

1. Hva er navnet på den første drabantbyen i Norge utenfor Oslo?

A. Skårer, Lørenskog

B. Eiksmarka, Bærum

C. Tårnåsen, Oppegård

Photo/Background /

2. Når ble det første supermarkedet åpnet i Oslo?

A. 1937

B. 1947

C. 1957

Photo/Background /

3. Hva betyr ordet takmark?

A. Bymark

B. Takhage

C. Skadeinnsekt i torvtak

Photo/Background /

4. Hvor ble elementene som husene i Skjettenbyen er bygget av produsert?

A. Moelven bruk

B. A/S Ringsakerhus 

C. Strømmen trevarefabrikk

Photo/Background /

5. Aulifeltet - senere kalt Søndre Auli - var det første i sitt slag i Nes og ble også det største i bygda. Når startet utbyggingen på dette boligfeltet?

A. 1967

B. 1969

C. 1973

Photo/Background /

6. Etter kommunerevisjonen på 1960-tallet var det ingen formelle byer i Akershus før i 1997. Hvilket sted fikk da bystatus?

A. Ski

B. Sandvika

C. Lillestrøm

Photo/Background /

7. Hvilket av følgende steder hadde ikke bystatus i første halvdel av 1900-tallet?

A. Drøbak

B. Son

C. Lillestrøm

Photo/Background /

8. Et innflytelsesrik og intellektuelt kulturmiljø bestående av blant andre Hulda og Arne Garborg, markerte seg i kampen for landsmål (nynorsk) på begynnelsen av 1900-tallet. Hvilket?

A. Lysakerkretsen

B. Bærumkretsen

C. Askerkretsen

Photo/Background /

9. Son med Sonsbukta har lang tradisjon som handelssenter. Fra hvilket hundreår har man sikre arkeologiske kilder på handel i området?

A) 1000-tallet

B) 1200-tallet

C) 1400-tallet

Se svarene

Hvor mange rett fikk du?

SpørsmålRiktig svar
1. Hva er navnet på den første drabantbyen i Norge utenfor Oslo?B. Eiksmarka, Bærum
2. Når ble det første supermarked åpnet i Oslo?B. Den første selvbetjeningsbutikken ble etablert av Oslo Samvirkelag i lokaler på Oslo Handelsgymnasium i 1947.
3. Hva betyr ordet takmark?A. Bymark. I middelalderen ble ordet brukt om området like utenfor bybebyggelsen, der det var allmenning og jordbruksland for borgerne. Navnet takmark kommer av at dette området var avgrenset av spesielle grensemerker, kalt tak.
4. Hvor ble elementene som husene i Skjettenbyen er bygget av produsert?B. A/S Ringsakerhus
5. Når startet utbyggingen på Aulifeltet?A. 1967
6. Hvilket sted i Akershus fikk bystatus i 1997?C. Lillestrøm
7. Hvilket av følgende steder hadde ikke bystatus i første halvdel av 1900-tallet?C. Lillestrøm
8. Hvilket kulturmiljø markerte seg i kampen for landsmål på begynnelsen av 1800-tallet?C. Askerkretsen
9. Fra hvilket hundreår har man sikre arkeologiske kilder på handel i Son-området?B. 1200-tallet
Photo/Background /

Synes du dette var spennende?

Og vil lære mer?